23-3-2017 ΛΟΓΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
δεν είναι δυνατή η έκδοση του Ειδικού Σήματος Ελεύθερης Κυκλοφορίας στον Δακτύλιο.